Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΗ διαδικτυακή ιστοσελίδα και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών (οι νόμοι και οι κανονισμοί) της GEOMOBILE E.E. απαιτούν όπως όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αυτής συμφωνούν με τους κάτωθι όρους και κανονισμούς. Με την πρόσβασή σας στις σελίδες μας, συμφωνείται και αποδέχεστε τους όρους αυτούς.

1. Νόμοι και κανονισμοί
Η πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων υπόκειται σε όλους τους εν ενεργεία διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς νόμους και διατάξεις.

2. Καταχωρημένα σήματα/σύμβολα
Τα εταιρικά σύμβολα, οι εικόνες και τα λειτουργικά σύμβολα ("Marks") που υπάρχουν στον ιστοχώρο είναι ιδιοκτησία της GEOMOBILE E.E. και των λοιπών εταίρων. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από αυτά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της GEOMOBILE E.E. η άλλου εταίρου που κατέχει τα δικαιώματά τους. Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων λογισμικού στο προστατεύονται από δικαιώματα ιδιοκτησίας και τους νόμους περί αυτών. Οι χρήστες-επισκέπτες απαγορεύεται να μετατρέψουν αντιγράψουν, διανείμουν, μεταδώσουν, παρουσιάσουν, δημοσιεύσουν, ιδιοποιηθούν, δημιουργήσουν από αυτά ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα πάνω ή μέσα στον ιστοχώρο για εμπορικούς ή δημόσιους σκοπούς.

3. Άνευ εγγύησης
Το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στο , η που "πάρθηκαν" από κάποιον ιστοχώρο που είναι συνδεδεμένος (a "linked ιστοχώρου") με αυτό, προσφέρεται "as is" χωρίς καμία εγγύηση παντός είδους συμπεριλαμβανομένου και μη περιορισμένου των εγγυήσεων εμπορευματότητας συμβατότητας με ένα συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, αντιποίησης, ασφάλειας ή ακριβείας. Η GEOMOBILE E.E. ΔΕΝ φιλοξενεί ούτε είναι υπεύθυνη για α) την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή δήλωσης που γίνεται από ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοχώρου ή συνδεδεμένου ιστοχώρου, μέρους οποιουδήποτε άλλου εκτός από αυτό της GEOMOBILE E.E. ή β) τις δυνατότητες ή την αξιοπιστία υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχεται από ένα συνδεδεμένο ιστοχώρο. Εκτός από περιπτώσεις που εμπίπτουν στο νόμο περί προστασίας καταναλωτών, σε καμία περίπτωση η GEOMOBILE E.E. δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες ή ζημιές που προέκυψαν από την εξάρτηση του χρήστη σε πληροφορίες που απέκτησε από αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο με αυτόν ιστοχώρο, ή από εξάρτηση του χρήστη σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία κάποιου συνδεδεμένου με τον εδώ ιστοχώρο. Είναι καθήκον του χρήστη να αξιολογήσει την ακρίβεια, την πληρότητα, και την χρησιμότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή άλλου περιεχομένου στον ιστοχώρο ή από άλλο συνδεδεμένο ιστοχώρο. Παρακαλούμε αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή, όπου απαιτείται, για την αξιολόγηση οποιαδήποτε γνώμης, συμβουλής, προϊόντος, υπηρεσίας ή περιεχομένου.

4. Περιορισμοί υπευθυνότητας για χρήση του ιστοχώρου και συνδεδεμένων σε αυτόν.
Η πληροφορία, το λογισμικό, προϊόντα και περιγραφές προϊόντων στον ιστοχώρο ή σε συνδεδεμένο ιστοχώρο μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, η GEOMOBILE E.E. δε φέρει ευθύνη για τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη. Αλλαγές γίνονται κατά περιόδους στα κείμενα του ιστοχώρου. Η GEOMOBILE E.E. μπορεί να βελτιώσει ή να αλλάξει τον ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή. Συμφωνείται πως η GEOMOBILE E.E. η συνεργάτες και όποιοι άλλοι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, συνεχείς ή ειδική ζημία (συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων απώλεια κερδών κόστος αντικατάστασης υπηρεσίας ή χαμένης ευκαιρίας) που προκύπτει από ή με την χρήση του ιστοχώρου ή συνδεδεμένου με αυτόν ιστοχώρου, ή με την καθυστέρηση ή μη δυνατότητα χρήσης του ιστοχώρου ή συνδεδεμένων με αυτόν ιστοχώρους, ακόμα και αν η GEOMOBILE E.E. είναι ενήμερη για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η περιορισμένη υπευθυνότητα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, την μετάδοση ιών που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του χρήστη, τηλεφωνικές γραμμές ή προβλήματα διασύνδεσης (π.χ. δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο), μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, λάθη παροχέα, απεργίες ή άλλα εργατικά προβλήματα ή φυσική καταστροφή. Η GEOMOBILE E.E. δεν μπορεί και δεν εγγυάται συνεχείς, αδιάκοπες και ασφαλείς προσβάσεις στον ιστοχώρο.

5. Περιορισμένη ευθύνη για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω του Ιστοχώρου.
Συμφωνείται πως η GEOMOBILE E.E. είναι ένας απλώς μεσάζων των παρόχων των διαθέσιμων υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστοχώρο, συμπεριλαμβανομένου εκτός των άλλων, ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Όλες οι διεκδικήσεις που αφορούν αποτυχία ή ρήγμα που σε κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ιστοχώρου περιορίζονται σε διεκδικήσεις εναντίον κάποιων ή όλων των παροχέων υπηρεσιών. Η GEOMOBILE E.E. αρνείται κάθε ευθύνη βασιζόμενη είτε σε συμβόλαιο, αστικό αδίκημα, αποκλειστική υπευθυνότητα ή κατ'οιονδήποτε άλλον συμπεριλαμβανομένης άλλης άνευ περιορισμού ευθύνης για άμεση ή έμμεση, δικάσιμη, περιστασιακή ή ειδική ζημία, σχετιζόμενη με τα αγαθά ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες οιουδήποτε φορέα ή άλλου προμηθευτή μέσου του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένου την άνευ περιορισμού ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη, λάθος, τραυματισμό, παράλειψη, απώλεια, χάσιμο, ατύχημα, καθυστέρηση ή ανωμαλία που μπορεί να προκύψει από λάθος, αμέλεια ή άλλον παράγοντα για τον φορέα ή τον προμηθευτή και εις το εξής εξαιρείται την GEOMOBILE E.E. από οποιαδήποτε ευθύνη που αφορά τα άνωθεν.

6. Εμπιστευτικότητα τηλεπικοινωνιών
Εκτός από των απαιτουμένων υπό του νόμου περιπτώσεων και σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου της GEOMOBILE E.E., η GEOMOBILE E.E. θα διατηρεί το απόρρητο όλων των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των χρηστών της οι οποίες μεταδίδονται απευθείας στην GEOMOBILE E.E.. Μηνύματα απεσταλμένα σε περιοχές του ιστοχώρου μας που είναι προσβάσιμες από όλους τους χρήστες ΔΕΝ προστατεύονται ως προσωπικά και η GEOMOBILE E.E. μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοιου είδους μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εννοιών, γνώσεων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας) σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες, θυγατρικές και πατρικές προς αυτήν εταιρείες για οποιοδήποτε σκοπό αυτή κρίνει σκόπιμο. Ο χρήστης πρέπει να ξέρει ότι οι συνδεδεμένοι με τον εδώ ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν παροχές εμπιστευτικότητας διαφορετικές από τον εδώ ιστοχώρο. Η GEOMOBILE E.E. δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιες παροχές και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικές με τέτοιες παροχές.

7. Διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες
Η GEOMOBILE E.E. απαγορεύει το caching, μη εξουσιοδοτημένων υπερσυνδέσμων (links) στον ιστοχώρο και τη χρήση οποιουδήποτε από τα περιεχόμενα στον ιστοχώρο. Η GEOMOBILE E.E. διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει όποιους συνδέσμους (links) ή πλαίσια και αποποιείται κάθε ευθύνης για το διαθέσιμο περιεχόμενο σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο πέραν αυτού. Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε από του διασυνδεδεμένους με αυτόν ιστοχώρους γίνεται με την προσωπική ευθύνη του κάθε χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να ξέρει ότι οι συνδεδεμένη με αυτόν ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν κανόνες και κανονισμούς, παροχές εμπιστευτικότητας, μετάδοσης προσωπικών δεδομένων αι άλλων παροχών που διαφέρουν από αυτούς που διατίθενται από τον εδώ ιστοχώρο. Η GEOMOBILE E.E. αποποιείται κάθε ευθύνης που έχουν σχέση με τέτοιου είδους παροχές.

8. Αναρτήσεις
Η GEOMOBILE E.E. δεν φέρει καμία ευθύνη επίβλεψης μηνυμάτων, πληροφορίας ή περιεχομένου αναρτημένο στον ιστοχώρο από χρήστες και αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά αυτές τις αναρτήσει. Εν τούτοις, η GEOMOBILE E.E. μπορεί από καιρό σε καιρό να παρακολουθεί τις αναρτήσεις στον ιστοχώρο της και μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί ή να αφαιρέσει αναρτήσεις που περιέχουν: Τυχόν παράνομες, απειλιτικές, ρατσιστικές, μισητές, εθνικιστικές, πρόστυχες, απρεπείς ή καθοιονδήποτε τρόπο προσβλητικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, εκτός άλλων οποιουδήποτε υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που μπορεί αποτελέσουν εγκληματική παράβαση, δημόσια ευθύνη ή κατ'άλλον τρόπο παραβιάζουν οποιονδήποτε τοπικό, επαρχιακό, εθνικό ή διεθνές νόμο. Μηνύματα ανηρτημένα από χρήστες που στοχεύουν προσωπικά άλλους χρήστες. Προσωπικά δεδομένα όπως μηνύματα που περιλαμβάνουν τηλεφωνικούς αριθμούς, Α.Φ.Μ., αριθμούς λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών ή διευθύνσεων. Μηνύματα από μη υπαλλήλους της GEOMOBILE E.E. που μιλούν όμως εκ μέρους της GEOMOBILE E.E. ή περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή εκφράζουν γνώμες που αφορούν την GEOMOBILE E.E. Μηνύματα που προσφέρουν μη εγκεκριμένα «downloads» οποιασδήποτε προστατευμένης ή ιδιωτικής πληροφορίας.

9. Μετάδοση προσωπικών δεδομένων
Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι παρέχοντας στην GEOMOBILE E.E. οποιεσδήποτε προσωπικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες μέσω του ιστοχώρου, συμφωνεί στη μετάδοση τέτοιων προσωπικών ή ιδιόκτητων πληροφοριών πέρα από τα διεθνή σύνορα ανάλογα με τις ανάγκες για την επεξεργασία σύμφωνα με τις τυποποιημένες επιχειρησιακές πρακτικές της GEOMOBILE E.E.. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίσει ότι συνδεμένοι ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν παροχές μετάδοσης προσωπικών στοιχείων που διαφέρουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες εν τω παρόντι. Η GEOMOBILE E.E. δεν είναι αρμόδια για τέτοιες παροχές, και αποκηρύσσει ρητώς οποιεσδήποτε και ολικά της ευθύνες σχετικές με τέτοιες παροχές.

10. Αλλαγές σε κανόνες και κανονισμούς
Η GEOMOBILE E.E. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρηθούν αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί οποιαδήποτε στιγμή και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για να πληροφορηθούν και να δεσμευθούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς.

11. Παραβιάσεις κανόνων και κανονισμών
Η GEOMOBILE E.E. διατηρεί το δικαίωμα να επιδιωχθούν όλες οι διαθέσιμες λύσεις από τον νόμο και τη δικαιοσύνη για τις παραβιάσεις αυτών των κανόνων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδιστεί η πρόσβαση από μια ιδιαίτερη διεύθυνση Διαδικτύου στον ιστοχώρου.

12. Πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης και προστατευομένων/ασφαλών περιοχών
Πρόσβαση και χρήση του κωδικού πρόσβασης ή/και οι ασφαλείς περιοχές του ιστοχώρου είναι περιορισμένη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες μόνο. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα που προσπαθούν να πάρουν πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές του ιστοχώρου μπορούν να είναι δεχθούν διώξεις κατά το νόμο.

13. Η χρήση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων "Cookie" αρχείων
Η GEOMOBILE E.E. διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκευτούν οι πληροφορίες για τον υπολογιστή ενός χρήστη υπό μορφή «μπισκότου» ή παρόμοιου αρχείου για λόγους τροποποίησης του Ιστοχώρου και απεικονίσεις των προτιμήσεων των χρηστών. Η δήλωση ιδιωτικότητας της GEOMOBILE E.E. για το Διαδίκτυο παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των "Cookies" καθώς επίσης και των διαδικασιών για να θέσει εκτός λειτουργίας τα "Cookies".

14. Αρμοδιότητες/ Ισχύων νόμος
Χρήστες αυτού του Ιστοχώρου συμφωνούν να υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδας και τους εφαρμόσιμους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνούς δικαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων αντιπαράθεσης των νόμων μεταξύ τους.