Ταυτοποίηση καρτοκινητών

Η Geomobile προμηθεύει ΔΩΡΕΑΝ τα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης με πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας όλων των εταιριών, τα οποία πρέπει κατά την πώληση τους να ταυτοποιούνται στο όνομα του τελικού χρήστη.

Η μόνη υποχρέωση του συνεργάτη είναι να συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στο πακέτο σύνδεσης και να λαμβάνει φωτοτυπία ταυτότητας του συνδρομητή, έτσι όπως ορίζει ο νόμος υπ' αριθμ. 3783/2009 (Φ.Ε,Κ Τεύχος Α, αρ. φύλλου 136/7 Αυγούστου 2009) και όπως αυτά επεξηγούνται αναλυτικά στο σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας.

Όλα τα έξοδα αποστολής των πακέτων σύνδεσης και επιστροφής των σχετικών εγγράφων είναι απολύτως ΔΩΡΕΑΝ για τον συνεργάτη.
Επιπλέον παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ διαφημιστικό υλικό και έμπρακτη συνεχής υποστήριξη από την υπηρεσία εξυπηρέτησης συνεργατών της εταιρίας.